Avoinna

ma-pe klo 9-17, la 9-13

  Tsekkaa
NETTITARJOUKSET

Tutustu monipuoliseen kanavapaketti-
tarjontaan!

VSP jakaa osinkoja tänäkin vuonna

Vakka-Suomen Puhelimen tiistaina 27.5.2014 kokoontunut yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen ehdotuksen osingonjaosta. Yhtiö jakaa osinkoja vuodelta 2013 yhteensä 151 800,00 euroa. Osingot maksetaan osakkeenomistajille heinäkuussa.  VSP jakaa osinkoja nyt jo kahdettatoista vuotta peräkkäin.

Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu 30 jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Kimmo Nevavuori ja varapuheenjohtajana Outi Nurmi. Yhtiökokouksessa hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä kaudelle 2014 – 2017 valittiin Pyhämaan tilaajapiiristä uudelleen Sampo Eilu ja uudeksi jäseneksi Tapio Ruusola. Taivassalon tilaajapiiristä valittiin uusiksi jäseniksi Anna Nieminen ja Maarit Salminen.  Uudenkaupungin tilaajapiiristä valittiin uudelleen Juha Haapanen, Matti Jussila, Juha-Pekka Nieminen ja Timo Reivonen sekä uusiksi jäseniksi Jyrki Nurmi ja Atso Vainio. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa HTM Pekka Ajanko ja varatilintarkastajana KHT Tapani Kulmala.

Kasvuvalmiuksia rakennettiin 1,7 miljoonalla eurolla

Koko vuoden 2013 vaikeana jatkunut suhdannetilanne ruokki hintaeroosiota niin yritys- kuin kuluttajapalveluissakin lähes kaikilla toimialoilla Suomessa. Tämä asetti haasteita orgaanisen kasvun saavuttamisessa myös kaikilla Vakka-Suomen Puhelimen ydinliiketoiminta-alueilla jo ennestään kireässä markkinatilanteessa.  Yhtiön liikevaihto ja liiketoiminnan tulos jäivät tavoitteesta.  Aiempien kasvuvuosien ansiosta VSP:n vakavaraisuus on kuitenkin säilynyt korkeana, jonka myötä yhtiö on voinut jatkaa toiminnan kehittämistä suunnitellusti laskusuhdanteenkin aikana.

Vuonna 2013 VSP jatkoi valokuituverkon laajentamista perinteisellä toimialueellaan ja investoi teknologiahankintoihin, joilla turvataan yhtiön ydinliiketoimintojen edelleen kehittäminen sekä vuoteen 2015 ulottuvan kasvustrategian vaatimien valmiuksien toteutuminen. Yli  1,7 miljoonan euron investoinnit rahoitettiin aiempien vuosien tapaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella.

Contact center -toiminnan kasvu toi lisää henkilöstöä Turkuun ja Uuteenkaupunkiin  

Vakka-Suomen Puhelimen määrätietoinen työ ja panostukset contact center -liiketoimintaan ovat alkaneet tuottaa tulosta.  Näkymät erityisesti ulkoistettujen asiakaspalveluratkaisujen myynnin osalta ovat valoisat. Tuotantovolyymien nousun ja uusien asiakkuuksien myötä palvelutuotannon henkilöstömäärä yhtiön Turun ja Uudenkaupungin palvelukeskuksissa kasvoi vuonna 2013 yli 24 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  Liiketoiminnan näkymät myös kuluvalle vuodelle ovat positiiviset. Alkuvuoden aikana VSP:ssä käynnistyi volyymiltään merkittävän uuden asiakkuuden valtakunnallinen puhelinasiakaspalvelu ja toinen merkittävä asiakkuus laajeni puhelinasiakaspalvelusta back office -palveluihin.

VSP arvioi kilpailun IT- ja tietoliikennemarkkinoilla jatkuvat kireänä, toisaalta yritysten kasvavat haasteet muuttuvan työn ympäristössä tarjoavat ICT-palveluyhtiöille uusia mahdollisuuksia. VSP tarjoaa yrityksille toimintavarman ja hallitun ICT-infrastruktuurin ohella osaamista paketoida yrityksen liiketoimintaa parhaiten tukevat palvelut toimivaksi ja kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi.

Tutustu VSP:n vuosikertomukseen vuodelta 2013 täällä